Leige av kulturhuset

Utleigesatsar 2024 - Sykkylven kulturhus

Prisar i samband med utlån/leige av lokale og utstyr/inventar i Sykkylven kulturhus.

Satsar pr.dag/arrangement:

Storsalen med lyd og lyspakke, amfi og vestibyle kr. 7949,-

Storsalen med talelyd, enkelt lys, lukka arrangement kr. 4562,-

Elvesalen kr. 1434,-

Vestibylen kr. 3398,-

Kjøkken med kjølerom/lager kr. 863,-

Selskap som 50 årsdag / konfirmasjon – vestibyle/kjøkken kr. 4854,-

Bryllup – vestibyler/kjøkken/lyd/AV kr. 6417,-

Seminar skule i storsalen med kinoanlegg/lydanlegg kr. 6633,-

Ved behov for lydtekniker og/eller lystekniker-tenester, så kjem denne kostnaden i tillegg. Bruk av kinoanlegget i storsalen må avtalast særskild og kjem i tillegg.

Ved større kommersielle arrangement kan kulturhuset inngå avtale med arrangør om prosentvis del av billettinntekt, i tillegg til minimumsleiga. Kulturhusleiar avgjer endeleg husleige. Satsane dekkjer bruk av lokalet, bruk av inventar og utstyr og reinhald.

Kulturhuset kan leigast ut til dei fleste arrangement, men hovudbruken er kulturarrangement. Satsane dekkjer reinhald etter arrangementet, men leigar må rydde godt etter seg, ta med tom emballasje og sette alt utstyr tilbake til opprinneleg plassering.

Bruk av lydtekniker må avtalast i god tid før arrangementet. Bruk av flygel må også avtalast og evt. behov for ekstra stemming kan kome i tillegg til husleiga.

Om du er usikker på kva slags lokale som høver best, ta gjerne kontakt for ei omvisning. Kulturhusleiar/kinosjef H.Kurseth tlf. 41605528.