Om kulturhuset

Bilde av Sykkylven kulturhus

Sykkylven kulturhus er heile Sykkylven si storstue, og rommar alt fra kino til konserter, teater, dansearrangement, bryllup og bursdagsfeiring. Hjertelig velkommen til oss!

Kulturhuset er kommunalt og drives av kultureininga. Huset er plassert i "kulturaksen" mellom ungdomsskulen og den vidaregåande skulen og er samanbygd med Sykkylven symjehall.

Kulturhuset har mange faste brukarar. Sykkylven musikk- og kulturskule er største med daglig undervisning, i tillegg har Sykkylven skulekorps, Sykkylven janitsjarorkester, Sykkylven blandakor og Sykkylven Ungdomslag fast tilhold på huset. Sommaren 2013 blei det innstalert nytt kinoutstyr i storsalen og det vises no kino fleire ganger i uka.

Kontaktinfo:

Dagleg leiar / Kinosjef:

Halstein Kurseth
Tlf: 41605528
e-post: halstein.kurseth@sykkylven.kommune.no